Data Anggota

ANGKATAN

ANGGOTA KEHORMATAN
00. Anggota Biasa
01. Pager Wangi (PW) 1982
02. Pasir Malang (PM) 1983
03. Lawang Angin (LA) 1985
04. Legok Haji (LH) 1986
05. Geger Sunten (GS) 1987
06. Pasir Angling (PA) 1989
07. Curug Lalay (CL) 1990
08. Cadas Panjang (CP) 1991
09. Kawah Putih (KP) 1992
10. Kabut Cijanggel (KC) 1993
11. Tapak Sanggara (TS) 1994
12. Mapak Rawa (MR) 1994
13. Saba Halimun (SH) 1995
14. Caraka Rimba (CR) 1996
15. Geger Patuha (GP) 1998
16. Bangbara Leuweung (BL) 1999
17. Tilas Buana (TB) 2000
18. Bentara Giri (BG) 2002
19. Darmaga Bodas (DB) 2004